10.08.2018.

Обавештење о тестирању кандидата за извршилачка радна места у Републичком геодетском заводу

Тестирање ће се обавити у периоду од 20.08. до 30.08.2018. године.

Након завршене процедуре прегледа пријава, формирања базе података за свако радно место, израде закључака о одбацивању пријава које не испуњавају услове конкурса и завршеног жалбеног поступка, Републички геодетски завод приступа тестирању кандидата у складу са условима објављеним у јавном конкурсу.


У складу са условима и правилима оглашеним јавним конкурсом, сви кандидати који испуњавају услове за тестирање биће обавештени путем мејл адресе коју су оставили у пријави за конкурс.

План термина тестирања кандидата за преузимање