13.09.2018.

Распоред активности у поступку селекције кандидата на јавном конкурсу за запослење

Обавештавамо учеснике јавног кокурса за попуњавање извршилачких радних места да се наставља процес селекције кандидата за оне који су положили тест знања.

У наредној седмици од 17.09. до 21.09.2018. године, у просторијама Републичког геодетског завода, у улици Булевар војводе Мишића бр. 39  планирано је следеће:

18.09.2018. године

Усмена провера знања и разговори са кандидатима на радном месту (редни број 1) за реализацију пројеката референтних геодетских мрежа, на другом спрату, у канцеларији 221, почев од 9:00 часова.

19.09.2018. године

Усмена провера знања и разговори са кандидатима на радном месту (редни број 2) за пројектовање и подршку на реализацији референтних геодетских мрежа, на другом спрату, у канцеларији 221, почев од 9:00 часова.

20.09. и 21.09. 2018. године

Провера практичног знања - путем симулације на радном месту (редни број 18) за прикупљање садржаја ОТМ-а и  радном месту (редни број 19) за стереореституцију, на другом спрату, у канцеларији 203, часова (по посебном плану о чему ће бити обавештени сви кандидати).

Од 19.09. до 21.09.2018. године

Провера познавања рада на рачунару – практичним радом, на четвртом спрату, у канцеларији 426 (по посебном плану о чему ће бити обавештени сви кандидати).

 

Лице задужено за давање обавештења у вези тока конкурса

Марија Миловић, тел. 011/7152760 и 063/331-522

 

Сви кандидати који су положили тестове биће позивани путем e-mail адресе коју су доставили приликом конкурисања.

У изборном поступку учествују и представници Службе за управљање кадровима Владе РС, са којима се усаглашавају термини за усмене разговоре.

О свим наредним корацима и плановима за усмене разговоре и друга тестирања благовремено ћемо постављати информације на веб сајту и то 7 или 14 дана унапред, а кандидати ће појединачно бити обавештавани и позивани путем e-mail адресе.