19.9.2018.

Обавештавамо учеснике јавног кокурса за попуњавање извршилачких радних места да се наставља процес селекције кандидата за оне који су положили тест знања.

У наредној седмици од 24.09. до 28.09.2018. године, планирано је следеће:

24.09.2018. године

- Провера познавања рада на рачунару – практичним радом (MS Office, интернет, апликативни софтвер у РГЗ), за радно место (редни број 28) стручног надзора над државним премером;

- Провера вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих спсособности и вештине руковођења – путем стандардизованих тестова за радно место (редни број 54) руководиоца Групе за опште и послове писарнице и радно место (редни број 71) шефа Одсека за Help Desk (реализује се у СУК-у);

25.09.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 28) стручног надзора над државним премером;

- Разговори са кандидатом (вештина комуникације) за радно место (редни број 54) руководиоца Групе за опште и послове писарнице;

- Провера познавања рада на рачунару – практичним радом (апликативни софтвер у области катастра водова), за радно место (редни број 31) за контролу и подршку, радно место (редни број 62) за преглед и контролу, радно место (редни број 65) руководиоца Групе за издавање података катастра водова;

26.09.2018. године

- Провера познавања рада на рачунару – практичним радом (MS Office, интернет, базе података GIS) на радном месту (редни број 33) за прикупљање, обраду и дистрибуцију графичких података катастра непокретности;

- Провера вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих спсособности и вештине руковођења – путем стандардизованих тестова за радно место (редни број 44) руководиоца Групе за управне послове (реализује се у СУК-у);

27.09.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 3) за подршку у реализацији референтних геодетских мрежа;

28.09.2018. године

- Провера познавања рада на рачунару – практичним радом (познавање GIS алата) на радном месту (редни број 102) за аналитику тржишта, на радном месту (редни број 103) за подршку изради извештаја о тржишту и радном месту (редни број 104) за подршку процене објеката;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 44) руководиоца Групе за управне послове;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 22) за реализацију пројеката;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 23) за развој алгоритама;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације, познавања области, енглески језик) за радно место (редни број 27) за послове државног сеизмагнетског и електромегнетског премера;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 93) за противпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 95) за запошљавање и праћење људских ресурса;

Лице задужено за давање обавештења у вези тока конкурса

Марија Миловић, тел. 011/7152760 и 063/331-522

Сви кандидати који су положили претходне тестове биће позивани путем e-mail адресе коју су доставили приликом конкурисања.

У изборном поступку учествују и представници Службе за управљање кадровима Владе РС, са којима се усаглашавају термини за усмене разговоре.

О свим наредним корацима и плановима за усмене разговоре и друга тестирања благовремено ћемо постављати информације на веб сајту и то 7 или 14 дана унапред, а кандидати ће појединачно бити обавештавани и позивани путем e-mail адресе.

 

Релевантне вести