18.09.2018.

Учешће РГЗ-а на регионалном састанку ФАО у Риму на тему родне равноправности

Републички геодетски завод је активни партнер у реализацији активности у оквиру ГИЗ регионалног пројеката за југоисточну Европу - Правна реформа, Род и власништво на земљишту. ГИЗ заједно у сарадњи са Организацијом Уједињених нација за храну и пољопривреду (ФАО) и Међународном унијом нотара координира активности институција на западном Балкану у циљу промовисања напретка 5а циља одрживог развоја (СДГ) који се односи на родну равноправност.

Овај циљ подразумева предузимање реформи како би се женама пружила једнака права на економске ресурсе, као и приступ власништву и контроли над земљиштем и другим облицима имовине, финансијским услугама, наслеђивању и природним ресурсима, а све у складу са националним законима.
На позив ГИЗ-а, а уз подршку ФАО у Риму је 14.09.2018. године одржан регионални састанак на коме је учествовала представница Републичког геодетског завода, ради валидације смерница за катастраске институције и јавно бележничке коморе чији је циљ да осигурају квалитет у поступку трансакције и уписа непокретности уз истовремено поштовање родне равноправности. Подршку изради наведених смерница дали су експерти из ФАО и Међународне уније нотара.
Учесници регионалног састанка, представници катастраских институција и јавно бележничких комора имали су за задатак да представе досадашње најбоље праксе у вези са активностима на пољу унапређења родне равноправности, као и да дају сугестије и коментаре на израђене смернице.

/content/Vesti/2018/септембар/rim2.jpg
Након излагања, пракса Републичког геодетског завода је оцењена као јако позитивна с обзиром да су представљена нова законска решења прописана Законом о поступку уписа у катастар непокретности и водова која се тичу покретања поступка уписа по службеној дужности, уписа заједничке својине супружника по службеној дужности, као и могућности накнадног уписа супружника на заједничкој имовини стеченој у браку. Такође, изнета је новина у погледу повезивања јавних бележника и осталих професионалних корисника са катастром путем е-шалтера, као и ефикасна примена апликације еЗУП-а до успостављања законом дефинисаног централног регистра становништва. Представници из Републичког геодетског завода, Јавно бележничке коморе и Министараства правде Републике Србије изразили су подршку за примену израђених смерница и уједно наласили да већину од општих препорука из смерница на пољу унапређења родне равноправности у погледу власништва на земљишту тренутно имплементирају у оквиру својих надлежности.
ГИЗ ће унаредном периоду смернице доставити надлежним институцијама у региону ради  званичног усвајања заједно са препоруком за њихову примену, као и план будућих активности на пољу унапређења родне равноправности.