26.9.2018.

Обавештавамо учеснике јавног кокурса за попуњавање извршилачких радних места да се наставља процес селекције кандидата за оне који су положили тест знања.

Обавештавамо учеснике јавног кокурса за попуњавање извршилачких радних места да се наставља процес селекције кандидата за оне који су положили тест знања.

У седмици од 01.10. до 05.10.2018. године, планирано је следеће:

01.10.2018. године


- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 45) за стручне и управне послове;

02.10.2018. године


- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 45) за стручне и управне послове;

03.10.2018. године


- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 46) за подршку правним и општим пословима;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 105) за развој производа;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 106) за развој услуга;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 107) за аналитику;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 109) за развој техничког оквира НИГП-а;

04.10.2018. године


- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 4) за организацију и реализацију пројеката одређивања референтних површи;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 5) за реализацију пројеката одржавања референтних површи;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 46) за подршку правним и општим пословима;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 108) за методологију и пословне процесе;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 110) за развој сарадње субјеката НИГП-а;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 111) за припрему геоподатака;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 112) за стандардизацију и хармонизацију геоподатака и сервиса;

05.10.2018. године


- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 12) за вођење регистра државне границе;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 46) за подршку правним и општим пословима;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 72) за инсталирање и одржавање опреме;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације, енглески језик) за радно место (редни број 114) за контролу процеса рада;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације, енглески језик) за радно место (редни број 115) за аналитику и праћење реализације рада;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 116) за стручну подршку у поступку праћења радова;


Лице задужено за давање обавештења у вези тока конкурса
Марија Миловић, тел. 011/7152760 и 063/331-522


Сви кандидати који су положили претходне тестове биће позивани путем e-mail адресе коју су доставили приликом конкурисања.


У изборном поступку учествују и представници Службе за управљање кадровима Владе РС, са којима се усаглашавају термини за усмене разговоре.


О свим наредним корацима и плановима за усмене разговоре и друга тестирања благовремено ћемо постављати информације на веб сајту и то 7 или 14 дана унапред, а кандидати ће појединачно бити обавештавани и позивани путем e-mail адресе.

 

Релевантне вести