5.10.2018.

Обавештавамо учеснике јавног кокурса за попуњавање извршилачких радних места да се наставља процес селекције кандидата за оне који су положили тест знања.

У седмици од 08.10. до 12.10.2018. године, планирано је следеће:

09.10.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 92) за радно правне послове;

10.10.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 31) контролу и подршку;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 35) за подршку и контролу;

11.10.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 33) за прикупљање, обраду и дистрибуцију графичких података катастра непокретности;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 62) за преглед и контролу;

Лице задужено за давање обавештења у вези тока конкурса

Марија Миловић, тел. 011/7152760 и 063/331-522

Сви кандидати који су положили претходне тестове биће позивани путем e-mail адресе коју су доставили приликом конкурисања.

У изборном поступку учествују и представници Службе за управљање кадровима Владе РС, са којима се усаглашавају термини за усмене разговоре.

О свим наредним корацима и плановима за усмене разговоре и друга тестирања благовремено ћемо постављати информације на веб сајту за наредну седмицу унапред, а кандидати ће појединачно бити обавештавани и позивани путем e-mail адресе.

Релевантне вести