12.10.2018.

IN MEMORIAM

Проф. др Богдан Богдановић, дипл. геод. инж. преминуо је 9. октобра 2018. у 94. години живота, у месту Бешенево, у близини Руме, где је и сахрањен на месном гробљу.

Проф. др Богдан Богдановић у три мандата, у периоду од 1969. до 1982. године, био је директор Републичке геодетске управе СР Србије чији је правни следбеник данашњи Републички геодетски завод.

Проф. др Богдан Богдановић завршио је Средњу геодетску школу у Новом Саду. Диплому геодетског инжењера стекао је на Градјевинском факултету Универзитета у Београду на Одсеку за геодезију. Докторску дисертацију одбранио је на Геодетском факултету Свеучилишта у Загребу на тему: „Могућност примене комасације у поступку експропријације непокретности“.

Као професор био је ангажован на Грађевинском факултету у Београду, а многи дипломирани геодетски инжењери, данас запослени у Републичком геодетском заводу, стекли су своје дипломе полажући испите и бранећи дипломске радове управо код професора Богдановића.

Богдановић је објавио више радова из области аграрних операција, као и књиге и уџбенике за ђаке и студенте средњег, вишег и високог образовања геодетске струке.

Током своје богате каријере био је и професор Више геодетске школе у Београду, генерални директор Радне организације „Геопремер“, као и директор Пословне заједнице геодетских организација удруженог рада Југославије „Југогеодет“.

Био је учесник НОР-а и носилац одликовања Ордена рада са златним венцем и Ордена Републике са сребрним венцем.