16.10.2018.

Србија шампион унапређења родне једнакости

Србија је овогодишњи шампион у домену унапређивања родне једнакости, рекла је Викторија Стенли, експерт Светске банке за рурални развој и земљиште, честитавши Републичком геодетском заводу на оствареним резултатима у реформама правног оквира са циљем да се повећа број жена којима је доступно власништво над земљиштем и непокретностима. Она је нагласила да постоји висок ниво мотивисаности и посвећености том задатку.

Учествујући у пилот пројекту Организације за храну и пољопривреду - FAO, изменама правног оквира Србија је, у области родне равноправности, заузела лидерску позицију међу земљама Западног Балкана. У Закон о упису у катастар непокретности и водова унете су одредбе које прописују обавезни упис оба супружника као заједничких власника над непокретностима стеченим у брачној заједници, поједностављен је упис по службеној дужности оба супружника на основу извода из матичне књиге венчаних, а на минимум је смањена такса за упис супружника који су у уговору о куповини наведени као сувласници непокретности.
Измене правног оквира у вези са непокретном имовином са циљем да се подржи приступ жена власништву над земљиштем спроводе се као део Агенде 2030 Уједињених Нација за одрживи развој која укључује 17 циљева који се реализују кроз 169 задатака. Реформе у овом домену треба да обезбеде женама једнака права у приступу економским ресурсима и допринесу вишем степену једнакости жена у контроли земљишта и непокретности и на тај начин допринесу и смањењу породичног насиља. Жене као власнице доприносе повећању економске ефикасности и остварењу бројних позитивних ефеката за постизање других циљева одрживог развоја као што су смањење сиромаштва, безбедност хране и добробит домаћинстава, друштвених заједница и држава.