18.10.2018.

Распоред активности у поступку селекције кандидата у седмици од 22.10. до 26.10.2018.

Обавештавамо учеснике јавног кокурса за попуњавање извршилачких радних места да се наставља процес селекције кандидата за оне који су положили тест знања.

У седмици од 22.10. до 26.10.2018. године, планирано је следеће:

22.10. - 23.10.2018. године


- Провера вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих спсособности и вештине руковођења – путем стандардизованих тестова за поједина руководећа радна места према посебном плану (реализује се у СУК-у);

24.10.2018. године


- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 38) за преглед, контролу и превођење промена у базама података;

25.10.2018. године


- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 101) за верификацију података;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 102) за аналитику тржишта;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 103) за подршку изради извештаја о тржишту;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 104) за подршку процене објеката;

26.10.2018. године


- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 86) за материјално пословање добрима;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 87) за евиденцију возила;


Лице задужено за давање обавештења у вези тока конкурса
Марија Миловић, тел. 011/7152760 и 063/331-522


Сви кандидати који су положили претходне тестове биће позивани путем е-маил адресе коју су доставили приликом конкурисања.


У изборном поступку учествују и представници Службе за управљање кадровима Владе РС, са којима се усаглашавају термини за усмене разговоре.


О свим наредним корацима и плановима за усмене разговоре и друга тестирања благовремено ћемо постављати информације на веб сајту за наредну седмицу унапред, а кандидати ће појединачно бити обавештавани и позивани путем e-mail адресе.