20.10.2018.

New deadline for submission of expressions of interest: November 19, 2017, 12:00hrs, Noon, local time

SRB-REMP-8486YF-CQS-CS-18-109 SRB-REMP-8486YF-CQS-CS-18-109

Supervision, monitoring and quality assurance of the successful implementation of all proposed components of the Software development ISREC PHASE II and Phase III. (Континуирано праћење, мониторинг и осигурање квалитета правовремености и квалитете извођења свих пројектних активности развоја ISREK Фазе II и Фазе 3)

Датотеке за преузимање

Релевантне вести