24.10.2018.

Позив

Геодетским организацијама које у Регистру геодетских организација немају податак о мејл адреси и броју телефона да у року од 5 дана доставе информацију на мејл: sun@rgz.gov.rs ради ажурирања Регистра лиценци за рад геодетских организација.