25.10.2018.

Распоред активности у поступку селекције кандидата у седмици од 29.10. до 02.11.2018.

Обавештавамо учеснике јавног кокурса за попуњавање извршилачких радних места да се наставља процес селекције кандидата за оне који су положили тест знања.

У седмици од 29.10. до 02.11.2018. године, планирано је следеће:

29.10. - 31.10.2018. године

- Провера вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих спсособности и вештине руковођења – путем стандардизованих тестова за поједина руководећа радна места према посебном плану (реализује се у СУК-у);

29.10.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 68) систем инжењера;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 69) систем администратора;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 70) за главног систем инжењера за комуникације;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 71) шефа Одсека за Help Desk;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 73) за управљање просторним подацима катастра водова;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 74) за управљање подацима адресног регистра;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 75) за имплементацију и подршку информационом систему адресног регистра;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 76) за реализацију централног информационог система државне управе;

30.10.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 13) за израду техничке документације;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 14) за прикупљање и обраду тематског садржаја;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 15) за репарацију картографских публикација;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 77) за подршку реализацији централног информационог система државне управе;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 78) за развој информационих система;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 79) за одржавање информационих система;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 80) за администрацију база података;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 81) за пројектовање и развој апликација;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 82) за подршку развоју сервиса и анализу података;

31.10.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 83) за приступ информацијама од јавног значаја;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 85) шефа Одсека за опште послове и одржавање;

02.11.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 16) за контролу података и администрацију базе ОТМ-а;
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 17) за контролу квалитетза базе ОТМ-а;

02.11. и 05.11.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место (редни број 89) за израду другостепених одлука;

Лице задужено за давање обавештења у вези тока конкурса:

Марија Миловић, тел. 011/7152760 и 063/331-522

Сви кандидати који су положили претходне тестове биће позивани путем е-маил адресе коју су доставили приликом конкурисања.

У изборном поступку учествују и представници Службе за управљање кадровима Владе РС, са којима се усаглашавају термини за усмене разговоре.

О свим наредним корацима и плановима за усмене разговоре и друга тестирања благовремено ћемо постављати информације на веб сајту за наредну седмицу унапред, а кандидати ће појединачно бити обавештавани и позивани путем e-mail адресе.