01.11.2018.

Распоред активности у поступку селекције кандидата у седмици од 06.11. до 08.11.2018.

Обавештавамо учеснике јавног кокурса за попуњавање извршилачких радних места да се наставља процес селекције кандидата за оне који су положили тест знања.

У седмици од 06.11. до 08.11.2018. године, планирано је следеће:

06.11. 2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место за прикупљање садржаја ОТМ-а (редни број 18);
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место за стереореституцију (редни број 19);

07.11. 2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место за реализацију и контролу квалитета радова у области фотограметрије (редни број 20);
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место за реализацију и контролу пројеката снимања из ваздуха (редни број 21);
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место за припрему података службене евиденције (редни број 43);

07.11. - 08.11.2018. године


- Провера вештине аналитичког резоновања, логичког закључивања, организационих спсособности и вештине руковођења – путем стандардизованих тестова за поједина руководећа радна места према посебном плану (реализује се у СУК-у).

Лице задужено за давање обавештења у вези тока конкурса:


Марија Миловић, тел. 011/7152760 и 063/331-522


Сви кандидати који су положили претходне тестове биће позивани путем е-mail адресе коју су доставили приликом конкурисања.


У изборном поступку учествују и представници Службе за управљање кадровима Владе РС, са којима се усаглашавају термини за усмене разговоре.


О свим наредним корацима и плановима за усмене разговоре и друга тестирања благовремено ћемо постављати информације на веб сајту за наредну седмицу унапред, а кандидати ће појединачно бити обавештавани и позивани путем e-mail адресе.