6.11.2018.

На ТВ Студио Б и ТВ Пинк приказано је како пронаћи графички приказ на дигиталној платформи ГеоСрбија www.geosrbija.rs, као и нови подаци који се налазе на сајту а односе се на приказ споменика културе и мапе сеизмолошког хазарда.

ТВ Пинк, 08.11.2018.

ТВ Студио Б, 06.11.2018.

 

Релевантне вести