08.11.2018.

Распоред активности у поступку селекције кандидата у седмици од 12.11. до 16.11.2018.

Обавештавамо учеснике јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места да се наставља процес селекције кандидата за оне који су положили тест знања.

У седмици од 12.11. до 16.11.2018. године, планирано је следеће:
 

13.11.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место за обраду и анализу (редни број 24);
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место за администрирање података даљинске детекције (редни број 25);

13.11. - 14.11.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место архивара (редни број 88);

13.11. и 19.11.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место за канцеларијске и административне послове према посебном плану (редни број 91);
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место за административне послове према посебном плану (редни број 94);

14.11. 2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место за обраду топографских података (редни број 26);
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место за провођење промена у базама података (редни број 53);
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место за послове писарнице (редни број 55);

14.11. - 15.11.2018.године

Разговори са кандидатима (вештина комуникације и познавања области) за радно место за административне и евиденционе послове (редни број 90);

15.11. 2018. године

-  Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место за послове писарнице (редни број 60);

Лице задужено за давање обавештења у вези тока конкурса:
Марија Миловић, тел. 011/7152760 и 063/331-522


Сви кандидати који су положили претходне тестове биће позивани путем е-маил адресе коју су доставили приликом конкурисања

.
У изборном поступку учествују и представници Службе за управљање кадровима Владе РС, са којима се усаглашавају термини за усмене разговоре.


О свим наредним корацима и плановима за усмене разговоре и друга тестирања благовремено ћемо постављати информације на веб сајту за наредну седмицу унапред, а кандидати ће појединачно бити обавештавани и позивани путем e-mail адресе.