14.11.2018.

До краја године тачна евиденција о пољопривредном земљишту у државној својини

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Републички геодетски завод започели су сарадњу на усклађивању података који су уписани у катастар непокретности са фактичким стањем на терену.

Том корекцијом у катастру доћи ће се до тачних података о површини пољопривредног земљишта у државној својини. До сада, у те површине убрајале су се и оне које на терену то нису биле, као што је случај са парцелама под шумом и управо ти, неусклађени, подаци чинили су попис и евиденцију пољопривредног земљишта у државној својини, готово немогућим задатком.

Кроз овај пројекат Управа за пољопривредно земљиште доставља Републичком геодетском заводу податке о стању на терену како би се у службама за катастар непокретности извршила провера уписа. По потреби, урадиће се и исправка начина коришћења земљишта, односно културе. Кроз сарадњу између Управе и РГЗ-а биће ажурирани подаци за чак 150.000 хектара.


Договорено је да се најпре приступи корекцији података о парцелама на којима се на терену налазе шуме, а у катастру се воде као пољопривредно земљиште. То је зато јер Управа за пољопривредно земљиште нема могућност да те парцеле, на којима се, de facto, налазе површине под шумом, даје у закуп као пољопривредно земљиште.


Након идентификације свих парцела које се на терену налазе под шумом и корекције података у катастру непокретности, управљање тим површинама би требало да буде пренето јавним предузећима која су задужена за газдовање шумским добром. То до сада није био случај, те се због тога овим шумама није адекватно управљало.


Постоје и мањи број површина обрадивог пољопривредног земљишта које су у катастру уписане као шума. И у овом случају подаци ће бити ажурирани.


По завршетку пројекта Република Србија ће у катастару имати ауторитативне податке и тачну евиденцију државног земљишта.


Цео посао би требало да се заврши до краја године, коришћењем дигиталне платформе ГеоСрбија на којој се налазе дигитални катастарски планови, ортфото и сателитски снимци.