21.11.2018.

Обавештавамо учеснике јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места да се наставља процес селекције кандидата за оне који су положили тест знања.

У седмици од 19.11. до 23.11.2018. године, планирано је следеће:

19.11.2018. године


- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место за канцеларијске и административне послове (наставак) - према посебном плану (редни број 91);
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место за административне послове (наставак) - према посебном плану (редни број 94);
- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место за административне послове (редни број 96);

22. - 23.11.2018. године


- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место за вођење базе података и израду дигиталног катастарског плана (редни број 32).


Лице задужено за давање обавештења у вези тока конкурса

Марија Миловић, тел. 011/7152760 и 063/331-522


Сви кандидати који су положили претходне тестове биће позивани путем e-mail адресе коју су доставили приликом конкурисања.


У изборном поступку учествују и представници Службе за управљање кадровима Владе РС, са којима се усаглашавају термини за усмене разговоре.


О свим наредним корацима и плановима за усмене разговоре и друга тестирања благовремено ћемо постављати информације на веб сајту за наредну седмицу унапред, а кандидати ће појединачно бити обавештавани и позивани путем e-mail адресе.

 

Релевантне вести