21.11.2018.

Распоред активности у поступку селекције кандидата у седмици од 26.11. до 30.11.2018.

Обавештавамо учеснике јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних места да се наставља процес селекције кандидата за оне који су положили тест знања.

У седмици од 26.11. до 30.11.2018. године, планирано је следеће:

26.-27.11.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 41) руководиоца Групе за издавање података катастра непокретности;

27.11.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 50) шефа Службе за катастар непокретности;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 51) за припрему података службене евиденције;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 52) руководиоца Групе за ажурирање података катастра непокретности;

29.11.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 37) руководиоца Групе за ажурирање података катастра непокретности;

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 63) за провођења промена у бази података;

30.11.2018. године

- Разговори са кандидатима (вештина комуникације) за радно место (редни број 36) за подршку у провођењу променама у базама података;

Лице задужено за давање обавештења у вези тока конкурса

Марија Миловић, тел. 011/7152760 и 063/331-522

Сви кандидати који су положили претходне тестове биће позивани путем e-mail адресе коју су доставили приликом конкурисања.

У изборном поступку учествују и представници Службе за управљање кадровима Владе РС, са којима се усаглашавају термини за усмене разговоре.

О свим наредним корацима и плановима за усмене разговоре и друга тестирања благовремено ћемо постављати информације на веб сајту за наредну седмицу унапред, а кандидати ће појединачно бити обавештавани и позивани путем e-mail адресе.