29.01.2019.

НАЛЕД и РГЗ организовали 20 обука за запослене у службама за катастар непокретности

Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и Републички геодетски завод, уз подршку Фонда за добру управу Владе Уједињеног Краљевства, одржали су обуке на тему правног оквира за упис у катастар непокретности и водова и увођења једношалтерског система, као и њихове примене и реализације у РГЗ-у.

Обуке су одржаване у периоду од 28. новембра 2018. године до 22. јануара 2019. године у шест центара у Србији: на Златибору, Палићу, у Крагујевцу, Нишу, Новом Саду и Београду. На укупно 20 обука, којима су обухваћене све службе за катастар непокретности у Србији, присуствовало је 465 запослених.

Обука је била интерактивна, полазници су износили своје ставове, дилеме и питања у вези са темама које су биле актуелне. Треба истаћи да су учесници имали могућност предлагања измена и унапређења регулаторног оквира за упис у катастар.

Тренерски тим су сачињавали консултанти НАЛЕД-а, координатори Одељења за координацију и остали запослени из Сектора за катастар непокретности, као и имплементатори система ДМС (Документ менаџмент систем) из Сектора за информатику и комуникационе технологије.

Први део обуке посвећен је информисању и дискусијама у вези са правним оквиром за упис у катастар непокретности и водова, као и питањима и одговорима у вези са применом овог прописа. У оквиру овог дела обуке, који су држали консултанти НАЛЕД-а (стручњаци правне и економске струке), посебно су објашњени циљеви и сврха одређених законских одредби, правни оквир за електронско управно пословање у спровођењу процедуре уписа стварних права у катастар, једношалтерски систем који се спроводи од стране обвезника доставе, а чије исправе су основ за упис у катастар, као и улога служби за катастар непокретности у том систему.

 У другом делу обуке учесницима је кроз три презентације прво представљен систем уписа преко е-шалтера РГЗ-а, затим је објашњено ко су његови корисници и које су врсте исправа које се достављају. Након тога им је представљена шема кретања предмета формираних преко е-шалтера и указано на најчешће грешке које службе праве у раду.

Координатори Сектора за катастар непокретности представили су на самом крају обуке начин на који се коришћењем извештаја, генерисаних из ДМС-а Републичког геодетског завода, контролишу законски рокови за решавање предмета формираних преко е-шалтера. Демонстрирали су и начин на који се контролишу друге обавезе служби, попут потпуног преласка на електронско пословање и превођења аналогне документације у електронски облик. Указано је на уведене електронске комуникације између службе као првостепеног органа и Завода као другостепеног органа у поступку прослеђивања жалбе, као и на извештај који је један од индикатора напретка РГЗ-а на „Дуинг бизнис листи“, а све у складу са реформом коју спроводи Републички геодетски завод.

Полазници су показали да су врло задовољни одржаним обукама, а просечна добијена оцена за предаваче је 4,8  од могућих 5,0.

 

Златибор, 29―30. 11. 2018.

/content/Vesti/2019/Златибор 1k.jpg

/content/Vesti/2019/Златибор 3k.jpg

 

Крагујевац, 04―06. 12. 2018.

/content/Vesti/2019/крагујевацk.jpg

 

Ниш, 11―13. 12. 2018.

/content/Vesti/2019/Нишk.jpg

 

Палић, 10―12. 12. 2018.

/content/Vesti/2019/palić1k.jpg

/content/Vesti/2019/palić2k.jpg

/content/Vesti/2019/palić3k.jpg

 

Нови Сад, 17―18. 12. 2018.

/content/Vesti/2019/Нови Садk.jpg

 

Београд, 14―22. 01. 2019.

/content/Vesti/2019/Београд 1k.jpg

/content/Vesti/2019/Београд 2k.jpg

/content/Vesti/2019/Београд 3k.jpg

/content/Vesti/2019/Београд 4k.jpg