06.02.2019.

Јавна набавка мале вредности услуге - сервисирање и одржавање клима уређаја у РГЗ-у

Отворен је поступак јавне набавке услуге сервисирања и одржавања клима уређаја у Републичком геодетском заводу, јавна набавка број 3/2019. У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.