13.02.2019.

Јавна набавка добара - набавка папира за фотокопирање и ситног канцеларијског материјала

Набавка папира за фотокопирање и ситног канцеларијског материјала (јавна набавка број 3-2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.