13.02.2019.

Отворен поступак јавне набавке услуге - интегрисани систем физичко-техничког обезбеђења објеката

Јавна набавка услуге – Интегрисани систем физичко-техничког обезбеђења објеката Републичког геодетског завода и спровођење мера заштите у ванредним ситуацијама (јавна набавка број 1/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.