13.02.2019.

Јавна набавка мале вредности - услуге обавезног осигурања службених возила РГЗ-а

Јавна набавка услуге обавезног осигурања службених возила Републичког геодетског завода (јавна набавка број 2/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.