13.02.2019.

Отворен поступак јавне набавке добара - набавка тонера

Јавна набавка добара - Набавка тонера (јавна набавка број 2/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.