14.02.2019.

Јавне набавке мале вредности услуге - сервисирање ватрогасних апарата и хидраната

Отворен поступак јавне набавке мале вредности услуге – Сервисирање ватрогасних апарата и хидраната (јавна набавка број 4/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.