19.02.2019.

Јавна набавка мале вредности услуге - одржавање електроенергетске и клима опреме у серверским салама

Отворен је поступак јавне набавке мале вредности услуге - Одржавање електроенергетске и клима опреме у серверским салама у седишту Републичког геодетског завода, сервер сали у пословним просторијама РГЗ-а - Београд (27. март 43-45) и у сервер сали у објекту „ГРМЕЧ“ (Одељење архива у улици Аутопут број 20) (ЈН 6/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.