21.02.2019.

Јавна набавка мале вредности услуге - одржавање електроенергетске опреме у серверским салама у седишту РГЗ-а и сали објекта Грмеч

Отворен је поступак јавне набавке мале вредности услуге - Одржавање електроенергетске опреме у серверским салама у седишту Републичког геодетског завода, у улици Булевар војводе Мишића број 39 и сервер сали у објекту „ГРМЕЧ“ (Одељење архива у улици Аутопут број 20), (јавна набавка број 7/2019).