27.02.2019.

Поводом штрајка

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Од јутрос је почео покушај насиља над Републичким геодетским заводом. Без икаквог разлога, политички инструисани синдикати АСНС и „Независност“ позвали су запослене Републичког геодетског завода да уђу у штрајк на законом непрописан начин, иако су Влада Србије и руководство РГЗ-а испунили све захтеве дефинисане Споразумом о прекиду штрајка од 21. јануара 2019.  

Синдикати покушавају, без правих аргумената, да уличне протесте пренесу на државне институције насилним путем. У службама катастра у Београду дошло је до инцидената. Грађанима се не дозвољава да уђу у службе катастра и остваре своја законом загарантована права. Телефони Инфо Центра РГЗ-а су усијани од позива грађана који не знају на који начин да остваре своја законом загарантована права. Под притиском су и запослени који желе да раде али их у томе спречавају штрајкачи.

Менаџмент РГЗ-а предузима све законом прописане мере како би организовао рад у службама катастра и омогућио грађанима да остваре своја права.

Републички геодетски завод позива и све државне органе да, из своје надлежности, предузму све мере како се протести са улица не би пренели у институције и како би се спречило насиље над грађанима којима су ускраћена законска права на упис власништва у катастар, али и насиље над запосленима РГЗ-а који желе да раде.

Руководство РГЗ-а посебно жели да искаже своје жаљење и незадовољство што је ова институција изабрана да буде прво место удара где се намерава преливање уличних протеста у институције система, имајући у виду да управо ових дана РГЗ добија награде и признања за све резултате реформи које су спроведене у последње три године, и то како у земљи, тако и у свету.

Недопустиво је да се врши овакво насиље над једним државним органом и да се грађанима спречава улазак у службе катастра у којима су намеравали да остваре своја права за упис власништва у катастар непокретности.

Синдикати АСНС  и „Независност“ подршком уличним протестима отворено показују да је овај штрајк у Републичком геодетском заводу покренут са политичким циљевима, а не као резултат бриге за социјално благостање запослених. Наводни разлози су незадовољство обрачуном плата, иако у Одељење финансија РГЗ-а није стигла ни једна писана примедба запослених на обрачун плата. Државни службеници катастра су изманипулисани и злоупотребљени.

Датотеке за преузимање