28.02.2019.

Јавна набавка мале вредности услуге - сервисирање видео надзора

Отворен је поступак за јавну набавку мале вредности услуге: сервисирање видео надзора (јавна набавка број 5/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.