28.02.2019.

Јавна набавка мале вредности добра - набавка средстава и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту

Отворен је поступак за јавну набавку добра: набавка средстава и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту. У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.