28.2.2019.

Јавна набавка добара - дрвене лајсне за зидне карте, за потребе Сектора геодетских послова (Одељење за картографију - наруџбеница). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и образац понуде са упутством за понуђаче.

Релевантне вести