28.2.2019.

Набавка радова - поправка крова на згради у Крагујевцу, у Улици цара Лазара бр. 6, за потребе Одељења за катастар водова Крагујевац, наруџбеница (јн 01/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и образац понуде са упутством за понуђаче.

Релевантне вести