28.02.2019.

Јавна набавка- услуга израде печата

Набавка услуга - израда печата за лица којима се издаје геодетска лиценца првог или другог реда, за потребе Сектора за надзор и контролу (ЈН 2/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуде и образац понуде са упутством за понуђаче.