01.03.2019.

Јавна набавка услуге израде печата, штамбиља и факсимила за потребе свих организационих јединица РГЗ

Позив за подношење понуда и Образац понуде са упутством за понуђаче- Набавка услуге израде печата, штамбиља и факсимила за потребе свих организационих јединица Републичког геодетског завода (ЈН 1/2019), можете видети у прилогу.