15.03.2019.

Отворен поступак јавне набавке - Сервисирање и одржавање рачунарске опреме

Јавне набавке услуге – Сервисирање и одржавање рачунарске опреме, ЛАН мрежа, мрежних компоненти и проширење постојећих ИКТ компоненти, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала (јавна набавка број 4/2019). Позив за подношење понуда и Образац понуде са упутством за понуђаче, можете видети у прилогу.