28.02.2019.

Јавна набавка добра - Набавка канцеларијског намештаја

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију у отвореном поступку јавне набавке -Набавка канцеларијског намештаја (ЈН 4/2019). У прилогу можете преузети позив за подношење понуда и конкурсну документацију у поступку јавне набавке.