10.4.2019.

Влада Републике Србије је својом Уредбом и Одлуком, коју је донео директор РГЗ-а Борко Драшковић, делбокирала рад институције и омогућила грађанима да остварују своја уставом загарантована права, да несметано располажу имовином и слободно приступе свим пословима из надлежности Републичког геодетског завода, укључујући и службе за катастар непокретности.

Сви грађани Републике Србије од 13. априла 2019. године поново ће моћи да остваре сва своја права и добију услуге у службама за катастар непокретности. Тог дана на снагу ступа Уредба Владе Републике Србије о минимуму процеса рада у РГЗ-у којом се стаје на крај блокади катастра. Уредбу Владе и Одлуку директора можете је прочитати на сајту РГЗ-а www.rgz.gov.rs.

Држава је покренула механизме како би заштитила грађане да не постану колатерална штета покушаја реализације пројекта блокаде државних и јавних институција.

Дигитализација радних процеса у катастру и увођење бројних антикоруптивних мера изазвала је очекиван отпор код државних службеника у катастрима, али  је због незадовољства у неформалним политичким и финансијским центрима моћи дошло до ескалације проблема и блокаде катастра. Увођење транспарентности и ефикасности радних процеса представља сметњу онима који су годинама ловили у мутном. Лако доступни подаци катастра у дигиталном облику и на мобилном телефону ускратили су извор прихода онима који су се бавили пословима у сивој зони и замајавали грађане да је лош катастар узрок њихових проблема.

Поузданост података у катастру један је од најважнијих инструмената за стицање поверења грађана и најважнији ослонац при купопродаји непокретности.

Штрајк је представљао најизразитији облик отпора дигитализацији у катастру. Праћен је са много медијских неистина. Интерес појединих политичара и бизнисмена је да своје послове обављају мимо институција, а таквим плановима Републички геодетски завод је стао на пут дигитализацијом и транспарентношћу, кадровским и технолошким ојачавањем.

Уважавајући мишљење и предлоге синдиката, директор Републичког геодетског завода је, на основу Уредбе Владе Републике Србије о минимуму процеса рада у РГЗ-у, донео Одлуку о минимуму процеса рада у РГЗ-у. Пре доношења Одлуке затражено је мишљење и предлог свих синдиката у РГЗ-у о начину спровођења минимума процеса рада. Синдикат Независност РГЗ, АСНС и ЈОС писано су се изјаснили да не желе да доставе свој предлог под изговором да могу поступати само по актима који су ступили на снагу. Предлог о организацији минимума процеса рада доставио је струковни Геосиндикат.

Одлука о минимуму процеса рада у РГЗ-у коју је донео директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић биће спроведена од 13.04.2019. односно од првог радног дана 15.04.2019. године.