30.4.2019.

На конференцији Интернационалне федерације геодета (FIG), Дарко Вучетић из РГЗ-а представио је резултате на дигитализацији пословних процеса, унапређењу транспарентности и ефикасности рада и примени нових технологија у креирању нових и ажурирању постојећих података.

Конференција се одржава у главном граду Вијетнама, Ханоју, од 22. до 26. априла 2019. године. Републички геодетски завод добио је позив Светске банке и Уједињених нација да представи своје резултате.

/content/Vesti/2019/04-април/Konf 2504.jpg

У сесији која је организована од стране Светске банке, FIG-a, Организације Уједињених нација за храну и пољопривреду (UNFAO) и Експертске групе Уједињених нација за геопросторне информације (UNGGIM) са темом „Интегрисани оквир за геопросторне информације“ Републички геодетски завод је представио своје активности и резултате у имплементацији овог веома важног концепта који су заједнички покренули Светска банка и Уједињене нације, као и нове методе које могу на јефтин и квалитетан начин допринети бољем управљању геопросторних података. Руководилац панела Кетрин Келм, виши специјалиста Светске банке и један од покретача иницијативе интегрисаног оквира за геопросторне податке је закључујући сесију рекла да је Србија земља која је можда и најбољи пример имплементације оквира и да је начин на који то Републички геодетски завод чини заиста интересантан за многе земље света и може се применити за различите потребе.  Она је поновила да је пример Републичког геодетског завода најбоља порука осталим земљама које желе да направе одрживу инфраструктуру геопросторних података без које није могуће замислити одрживо функционисање државе и друштва у 21. веку.

/content/Vesti/2019/04-април/Konf 3 2504.jpg

На сесији под називом „Допринос технологије у управљању земљиштем“ у организацији FIG-a и UNFAO, презентоване су активности и искуства Републичког геодетског завода на увођењу технологија и система као подршци приоритетима Владе Републике Србије и укључивање јавности у рад Републичког геодетског завода. Поред активности на ажурирању адресног регистра, изради регистра објеката и подршци у процесу озакоњења објеката, презентоване су и активности на формирању регистра инвестиционих локација, увођење новог информационог система катастра непокретности. Највише пажње је привукло излагање о Националној инфраструктури геопросторних података, дигиталној платформи Геосрбија и предложеној методи укључивања грађања у прикупљању и ажурирању података применом crowdsourcing методе. Виши специјалиста у Уједињеним Нацијама за управљање земљиштем, Румијана Тончовска, руководила је сесијом и исказала задовољство у односу на рад Републичког геодетског завода. Тончовска је изјавила да је динамика којом се спроводе реформе заиста невероватна и да је Републички геодетски завод на добром путу.

/content/Vesti/2019/04-април/Konf4 2504.jpg

Након презентације уследили су састанци са представницима Светске банке и Уједињених нација у вези укључивања РГЗ-а у послове које ове две организације раде широм света у циљу промовисања одрживог развоја, заштите животне средине и бољег и квалитетнијег живота људи.

Релевантне вести