30.5.2019.

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале вредности добара – 4 најновије лиценце Bentley MicroStation за период трајања од 01.01. до 31.12.2019. године за потребе реализације пројекта IPA 2014 – израда карата ризика и карата угрожености од поплава (јавна набавка 3/2019).

Релевантне вести