31.5.2019.

Набавка уградне опреме – заменског клима уређаја и Power модула за уређај за беспрекидно напајање – УПС за сервер сале (јавна набавка број 4/2019).

Релевантне вести