04.06.2019.

Учешће РГЗ-а на Почетној конференцији EAS3 пројекта

Представнице Републичког геодетског завода из Центра за управљање геопросторним подацима, учествовале су 28.05.2019. године на Почетној конференцији на тему Развој оквира за усклађивање са законодавством ЕУ у области ваздуха, хемикалија и хоризонталних питања, у оквиру EAS3 пројекта.

Циљ овог пројекта је пружање техничке подршке даљем усклађивању националног стратешког, институционалног и имплементационог оквира са правним тековинама ЕУ у области животне средине, а у вези са одабраним приоритетним директивама и уредбама из сектора ваздуха, хемикалија и хоризонталног сектора.

Пројекат пружа подршку Министарству заштите животне средине, Републичком геодетском заводу и осталим учесницима из Преговарачке групе 27: Животна средина и климатске промене

На конференцији је најпре представљен тренутни статус припреме за преговоре са ЕУ у оквиру Поглавља 27. Александар Весић, помоћник Министра у Министраству за заштите животне средине и Сандра Сперлић говорили су о постигнутим резлтатима у  оквиру овог поглавља, као и планове за будући период.

/content/Vesti/2019/05-Maj/20190528_145421.jpg

Информације о самом пројекту, које укључују преглед, циљеве, планове и очекивана достигнућа, представио је вођа пројекта Марко Слокар. Конференција је обухватила теме у оквиру којих су разматрани заштита амбијенталног ваздуха, хемикалија и INSPIRE. У области у хоризонталног законодавства конкретно у вези са INSPIRE Директивом представљена су досадашња искуства у вези са њеном применом у Србији, као и искуства из Чешке.

Представница Републичког геодетског завода указала је на улогу РГЗ-а, као  Националне контакт тачке, који је задужен за комуникацију и сарадњу са Европском комисијом у вези са спровођењем ове директиве. Такође, истакнуто је  да се у наредном периоду очекује да ће се кроз рад Радне групе на изради документа који представља специфичан план имплеменмтације (DSIP) INSPIRE Директиве бити остварен висок степен сарадње између институција надлежних за пуну имплементацију INSPIRE Директиве.