24.07.2019.

Јавне набавке мале вредности добара - уградне опреме

Јавна набавка мале вредности добара - уградне опреме - power модула за уређај за беспрекидно напајање - UPS за сервер сале (јавна набавка 6/2019). Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију можете преузети у прилогу.