12.9.2019.

Јавна набавка мале вредности добара путем наруџбенице - Набавка угља за огрев, количине 10 тона, за потребе Службе за катастар непокретности Владимирци (јавна набавка број 4/2019).

Релевантне вести