16.9.2019.

Јавна набавка мале вредности добара путем наруџбенице - Набавка дрва за огрев, количине 7 m3, за потребе Службе за катастар непокретности Косовска Каменица, за канцеларију у Ранилугу (јавна набавка број 6/2019).

Релевантне вести