19.9.2019.

У четвртак 19.09.2019. године на међународној конференцији „Дигитализацијом до развоја за одрживу будућност у Источној Европи“, од 9:00 до 11:00 часова одржана је сесија Интегрисани оквир геопросторних информација и INSPIRE.

Теме прве сесије биле су везаане за INSPIRE директиву и њену имплементацију.

Шта је ново у INSPIRE - Александер Коцев и Владо Цетл, EC JRC

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/01.01.png

Интегрисани оквир геопросторних информација и везе са ИНСПИРЕ - Ослобађање бенефита - Грег Скот и Томаж Петек, УН-ГГИМ

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/02.01.png

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/03.01.png

Интегрисани оквир геопросторних информација - Како ради? - Румијана Тончевска, FAO

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/02.01.png

Интегрисани оквир геопросторних информација - Оцена стања и прирпрема планова на државном нивоу:
  • Србија - Дарко Вучетић, РГЗ

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/02.01.png 

  • Молдавија - Марија Овди, Агенција за земљишне односе и катастар

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/02.01.png

  • Украјина - Дмитри Макаренко, Државна служба Украјине за питања геодезије, картографије и катастра

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/02.01.png

  • Грузија- Мари Карџијани, Национална агенција за јавне регистре, Министарство правде

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/Untitled-1.png

Модератор сесије био је Грег Скот.

Релевантне вести