19.09.2019.

Дигитална трансформација у Републици Србији

У четвртак 19.09.2019. године на међународној конференцији „Дигитализацијом до развоја за одрживу будућност у Источној Европи“, у периоду од 11:30 до 13:00 часова одржана је сесија Дигитална трансформација у Републици Србији.
Нови приступ коришћења технологија за боље доношење одлука у Републици Србији - Дарко Вучетић, РГЗ

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/02.04.png

Дигитална трансформација у пољопривреди - Александар Бијелић и Страхиња Марјановић, МК Група

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/02.03.png

Геопросторни подаци за унапређење управљања власништвом - Искуство РГЗ у Србији - Јелена Матић Вареница, РГЗ

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/02.05.png

Нови централни информациони систем за Катастар непокретности у Републици Србији - Данка Гарић, РГЗ

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/01.02.png

Економски развој подстакнут геопросторним подацима - Регистар инвестиционих локација за локалне и регионалне институције - Немања Паунић, РГЗ

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/02.04.png