24.9.2019.

У оквиру међународне конференције „Дигитализацијом до развоја за одрживу будућност у Источној Европи“ у  Врднику је од 18. до 20. септембра потписан Споразум о сарадњи закључен између Републичког геодетског завода и локалних самоуправа. Споразум се односи на пројекат „Унапређење пословне климе у Србији“ чији је носилац Републички геодетски завод, а подржан је од стране Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA) и шведске агенције за картографију, катастар и регистрацију земљишта -  Lantmäteriet.

Значај и улагање у инвестиционе локације локалних самопурава подразумева да се све потенцијалне инвестиционе локације публикују у дигиталној форми.

Наведени пројекат представља једну у низу активности у процесу развоја електронске управе Републике Србије и треба да допринесе јачању економије заснованој на знању и иновацијама. Циљ пројекта је давање доприноса у постизању одрживог и инклузивног економског раста у Републици Србији, у унапређењу пословног амбијента, у повећању инвестиција и иновативности приватног сектора, у унапређењу транспарентности инвестиционог процеса и у унапређењу климе за прилив инвестиција. Такође, пројекат доприноси процесу европских интеграција Републике Србије и унапређује активности на реализацији Агенде одрживог развоја 2030 Уједињених нација и као такав је од изузетне важности за Владу Републике Србије.

Другог дана конференције директор Републичког г еодетског завода мр Борко Драшковић је потписао Споразум са представницима десет пилот јединица локалне самоуправе. Међу изабраним пилот јединицама локалне самоуправе су: Ариље, Бор, Врање, Књажевац, Ћуприја, Сомбор, Чачак, Пожаревац, Зрењанин и Пирот. Циљ пројекта је да:

  • Омогући јединствену идентификацију сваке инвестционе локације,
  • Да недвосмислену просторну компоненту о локацији инвестиционог продручја,
  • Успостави јединстваену класификацију локација на државном нивоу,
  • Пружи релевантне информације потенцијалним инвеститорима,
  • Пружи транспарентан увид грађанима, држави и осталим заинтересованим странама,
  • Има могућност повезивања са другим националним регистрима,
  • Осигура да су све информације дефинисане у складу са ISO 19100 стандардима и INSPIRE директивом.

Након успостављања Националног регистра инвестиционих локација, потенцијални инвеститори ће моћи путем апликације да остваре комуникацију са органима локалне самоуправе и уложе инвестицију на одређену локацију.

Општина Ариље

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Arilje 2.png

Град Бор

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Bor 1.png

Град Чачак

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Cacak 1.png

Општина Ћуприја

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Cuprija 1.png

Град Пирот

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Pirot 1.png

Град Пожаревац

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Pozarevac 1.png

Град Сомбор

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Sombor 1.png

Град Врање

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Vranje 1.png

Град Зрењанин

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Zrenjanin 1.png

Медији су пренели вест о потписивању споразума. Опширније можете погледати ОВДЕ.

Релевантне вести