19.09.2019.

Дигитална трансформација - Добра пракса у Источној Европи

Трећег дана конференције „Дигитализацијом до развоја за одрживу будућност у Источној Европи“ наставила се сесија Дигитална трансформација - Добра пракса у Источној Европи.
ИМПУЛС Пројекат - Изградња инфраструктуре за размену дигиталних података - Андреш Ридијан, Лантматериет

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/Prva 1.png

Централизација, виртуелизација и електронска размена података - Станко Свитлица, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Република Српска

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/Prva 1.png

Дигитална трансформација  регистра земљишта и катастра у Федерацији Босне и Херцеговине - Неджад Пашалић, Федерална управа за  геодетске и имовинско-правне послове, Федерација БиХ

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/Prva 1.png

Дигитална трансформација пољопривреде - Ордан Чукалијев, Универзитет „Св. Ћирило и Методије“ Скопље, Северна Македонија

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/Prva 1.png

Развој Националне Инфраструктуре геопросторних података у Републици Азербејџан - Хусеин Хасанов, Сервис за државни регистар непокретности, Азербејџан

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Konferencija Vrdnik/Prva 1.png

Модератор сесије била је Јелена Матић Вареница, РГЗ