09.10.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЛОЖ УЉЕ СКН КОЦЕЉЕВА

Обавештење о закљученом уговору по основу централизоване јавне набавке – Набавка 4800 литара гасног уља екстра лако евро ел, за потребе Службе за катастар непокретности Коцељева.
Датотеке за преузимање