15.10.2019.

Јавне набавке мале вредности услуге – Одржавање система за контролу приступа, за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка број 12/2019)

Релевантне вести